GarantijaMūsų parduotuvėje esantiems produktams suteikiama garantija. Garantiją įrodo sąskaita-faktūra. Jos galiojimo terminas gali skirtis: kaip ir kitos sąlygos, laikotarpis yra nurodytas ant nusipirkto produkto sąskaitos-faktūros, kuri atitinka ir garantinį lapą.

Norint pasinaudoti šios garantijos suteikiamomis teisėmis, būtina pateikti produkto pirkimo įrodymą (sąskaitą-faktūrą ar užsakymo numerį) ir nurodyti defektą ar gedimą.

Reikalauti garantinės priežiūros galima tik esant reikalui keisti ar taisyti sugedusius komponentus. Gedimų ir defektų taisymas bus atliktas per 14 dienų nuo prietaiso, kartu su nurodytais dokumentais, gavimo dienos.

MB Simtomas neatsako už netinkamai naudojamą prietaisą, garantija neapima nuostolių atsiradusių naudojant and nenaudojant prietaisą arba jo priedus. MB Simtomas neatsako už jokią žalą sveikatai, atsiradus naudojant ar nenaudojant prietaisą arba jo priedus.

Garantija netaikoma pažeidus prietaiso sandarą ar esant kokiai nors modifikavimo procedūrai. Garantija netaikoma, jei vartotojas nesilaiko vadove pateiktų naudojimo nurodymų.

GARANTIJA NETAIKOMA

  • Įprastam nusidėvėjimui;
  • Mechaniniams pažeidimams atsiradusiems transportavimo, montavimo ar netinkamo naudojimo metu;
  • Žalai atsiradusiai dėl netinkamų eksploatavimo sąlygų (užšaldymo, laikymo šalia šilumos šaltinio, didelės drėgmės, pažeidimams atsiradusiems dėl aplinkos sąlygų ir saulės spindulių);
  • Išorinių priežasčių padarytai žalai, force majeure, atsitiktiniams incidentams (gaisras, potvynis, dulkėtumas, vagystė ir kt.).