7 Essene Veidrodžiai – paslaptys slypinčios tavyje

“Jei neišmoksi atsisukti į savo šešėlį, tu ir toliau jį matysi kituose, nes pasaulis išorėje yra atspindys to kas tavo viduje.” -Carl Jung

Nuo šeimos iki draugysčių ir santykių, žmones, kuriuos pritraukiam į savo gyvenimą, parodo dalį mūsų, to kas patinka ir kas nepatinka, tas mūsų puses, kurias priimam ir atstumiam.

 

7 Essene Veidrodžiai moko mus apie sąsajas ir vaidina labai svarbią rolę pagyjime. Kiekvienas veidrodis atskleidžia savo paslaptį:

 

Pirmas veidrodis — atspindi tai kas mes esame;

Antrasis veidrodis — atspindi mums tai ką mes teisiame;

Trečias veidrodis — atspindi mums tai ką pametėm, atidavėm ar atėmė iš mūsų;

Ketvirtas veidrodis — atspindi mūsų pamirštą meilę;

Penktas veidrodis — atspindi mums mūsų motinas/tėvus;

Šeštas veidrodis — atspindi mūsų ieškojimą tamsos ar tai kas dažnai apibūdinama kaip “Tamsioji Sielos Naktis”;

Septintas veidrodis — atspindi mums mūsų pačių supratimą apie save.

 

 

Apie šiuos septynis Essene veidrodžius nemažai kalba pats Gregg Braden. Jo paties informacija ir dalinamės.

 

Gregg Braden yra visame pasaulyje žinomas, penkis kartus New York Times betseleris autorius, mokslininkas, tyrinėtojas, pedagogas ir lektorius. Jis yra pionierius ir vizionierius, kurio misija yra apjungti mokslą, dvasingumą ir žmogaus potencialą.

 

Maždaug nuo 150 metų prieš mūsų erą iki 70 metų po Kristaus, egzistavo maža Žydų sekta, pavadinimu “The Essenes”. Tai buvo grupė žmonių, kurie paliko Jeruzalę, panašu, protestuojant prieš tai kaip buvo organizuojamos šventyklos. Tai buvo atsiskyrusi sekta, kuri skaitė save kaip tikrąja religijos forma. Tad, jie išėjo į dykumas pasiruošti Viešpaties atėjimui, vadovaudamiesi pranašo Izaijo nurodymais, taip kaip jie suprato. The Essenes egzistavo maždaug apie šimtą metų Jėzaus laiku. Viena iš svarbesnių išminčių, kurias jie mums paliko buvo stipri analizė žmogaus santykių. Jie apibūdino septynias santykių kategorijas, kurias pavadinom “Septyni Essene Veidrodžiai”. Jie naudojo terminą veidrodis, kadangi mūsų vidinė realybė atsispindi mums per mūsų veiksmus, pasirinkimus, elgsenas, irk alba žmonių, kurie mus supa kiekvieną akimirką mūsų gyvenimo.

 

 

“Kiekviena mūsų gyvenimo akimirka, mūsų vidinės tiesos tikrovė (kuom patapome) yra atvaizduoja mūsų veiksmuose, pasirinkimuose, ir kalboje tų, kurie mus.” -Gregg Braden

PIRMAS ESSENE VEIDRODIS

Pirmas Essene veidrosi žmogaus santykių yra mūsų būsena dabarties akimirkoje. Šis veidrodis reprezentuoja tai į ką kreipiame dėmesį ten kur esame. Ar jaučiam pyktį, baimę, nerimą, pagiežą, laimę, dėingumą, atjautą?

Kai šis veidrodis aktyvus, mus supa individai ir elgsenų modeliai, kurie atspindi mums mūsų jausmus, emocijas, mintis, ir elgsenas, kuriuos mes sąmoningai ar nesąmoningai skleidžiame dienoje eigoje. Kai atpažįstame tuos atspindžius, tai gali paspartinti pokytį kaip mes bendraujame su mūsų aplinka.

ANTRAS ESSENE VEIDRODIS

Antras Essene veidrodis yra panašus, tačiau subtilesnis, savo atspindžiu nei pirmasis. Šis veidrodis mums sako apie tai ką mes teisiame savyje ir kituose kiekvienoje akimirkoje. Tai dažnai būna elgsenos modeliai, kurie buvo išmokti mūsų vaikystėje. Jei esi apsuptas žmonių, kurie nuolat demonstruoja tokius elgsenus modelius, kurie dirgina tokias emocijas kaip nusivylimą, pyktį, ar pagiežą ir tu esi pakankamai sąmoningas suprasti, kad tai nėra TAI ką skleidi, tada šie žmonės gali tau rodyti ką šiuo momentu teisi. Kad įžvelgti tokias situacijas, gali prireikti gilios, sąžiningos ir atjaučiančios savianalizės. Jei mes ignoruojame subtilius atspindžius, kurie dažnai kartojasi mūsų gyvenime, galiausiai jie patampa labiau matomi, ir skatina mus atkreipti dėmesį ir pradėti domėjimąsi kaip tai išspręsti. Kai susitaikai su šiuo modeliu ar teisimu ir skiri sau dėmesio pagyti, tai padeda išspręsti daugelį gyvenimo sričių.

 

Paklausk savęs:
“Ar jie rodo tai kas esu šiame momente?”
Jie gali sąžiningai atsakyti “ne”, tada paklausk savęs:
“Ar jie rodo tai, ka teisiu šiuo momentu?”

 

TREČIAS ESSENE VEIDRODIS

Šis veidrodis atspindi tam tikrus pojūčius esame momente su kitais. Kai žiūrime kažkam į akis ir jaučiame kažką tokio magiško ar artimo, galbūti pasišiaušia oda, ar pajaučiam elektrą kūne. Mes galime ir nepažinoti šio žmogaus ir vistiek jausti norą praleisti kuo daugiau laiko su juom. Šio veidrodžio išmintis atskleidžia tai, jog per savo gyvenimą žinodami tai arba ne, mes kažką praradome, atidavėme ar iš mūsų atėmė, dalį mūsų, tam, kad išgyventume, pritaptume, jaustumėmės saugūs, pagerėtų gyvenimas ir t.t.

Šį trečią veidrodį žmonių santykių galima lengviau atpažinti, kai suprantame mūsų trauką tiems žmonėms, kurie yra įkūnyję tai ką mes praradome – tai ko mes ieškome, kad jaustumėmės vientisi ar pilni vėl. Iš tiesų, mūsų kūnas gali turėti fiziologinį atsaką tam ir mes galime atpažinti tą magnetinę trauką kai kuriems žmonėms.

 

KETVIRTAS ESSENE VEIDRODIS

Šis veidrodis atspindi tuos impulsyvius elgesio modelius, kurie galiausiai gali diktuoti perorganizavimą mūsų gyvenimo, kad prisitaikytų prie mūsų žalingų įpročių. Mes galime išmokti atpažinti šiuos modelius, kuriuos išvystėm per tam tikrą laiką, kurie patapo tokie svarbūs mums, kad esame linkę paaukoti viską, kad tai išlaikytume. Į tai įeina priklausomybės narkotikams, alkoholiui, lošimams, pavojui, kontrolei, pinigams, maistui, galiai, dramai, tvarkai, švarai, ir daug daugiau. Kai galime atpažinti šiuos impulsyvius elgesio modelius ir priklausomybes, galime atrasti, kad esame atidavę, po truputį, tai kas mums brangiausia ir artima.

Kai randame save šiose būsenose, šių elgesio modelių, mes pradedame suprasti, kad šie modeliai neatsirado akimirksniu, o išsivystė palaipsniui ir galima sustoti anksčiau laiko prieš sugriaunant ir prarandant viską.

 

“Tikrasis mokslas teigia, kad kiekvienas mūsų kūno organas turi sugebėjimą pats pagyti, kiekvienas organas, netgi tie organai, kurie, mums buvo sakyta, kad negali (smegenų audinių, nugaros smegenys, širdies audinių, kasos audinių) – visa tai yra dokumentuota, kad organai gali pagyti patys, jei suteiksime jiems tinkamą aplinką ir sąlygas, ir ta aplinka ir tiesiogiai apjungta su mintimis, jausmais ir emocijomis, kaip jaučiame šį pasaulį.” - Gregg Braden

PENKTAS ESSENE VEIDRODIS

Šis veidrodis greičiausiai yra pats svarbiausias, kadangi tai atsipindi būtent kodėl gyvenam taip kaip gyvenam. Šis veidrodis atspindi mūsų tėvų įtaką mūsų gyvenimuose. Per šį veidrodį mūsų prašoma, jog apsvarstytume galimybę, jog galbūt mūsų tėvų veiksmai į mus atvaizduoja mūsų įsitikinimus ir lūkesčius santykio tarp mūsų pačių ir mūsų Aukštesnės Jėgos, Dangiškojo Tėvo ir Motinos, ar Kūrėjo. Abu, šventi vyriška ir moteriška, aspektai mūsų Kūrėjo yra reprezentuojama mūsų tėvų. Per šį tėvo/vaiko santykį, mes liūdijame kai tėvų pavyzdys parodo mūsų įsitikinimus ir lūkesčius to dieviško santykio, kurį turime su Šaltiniu. Jei mes atrandame, jog esame teisiami ar kritikuojami mūsų tėvų, yra didelė tikimybė, kad mūsų tėvai atspindi mūsų pačių įsitikinimus ir suvokimą, kad mes esame NEVERTI ar NEVERTINAMI. Šis veidrodis padeda mums pamatyti aiškiau kodėl mes gyvename tam tikru būdu. Per mūsų santykį su tėvais, mes galime atpažinti ir iškelti į paviršių klausimus apie pačių įsitikinimus ir lūkesčius su klausimais – kas ir kokie mes esame.

 

Puikus klausimas paklausti savęs:

“Ką aš pasakyčiau savo tėvams, jei turėčiau tik vieną minutę likusią su jais?”

“Ką aš norėčiau išgirsti iš savo tėvų, jei pačiam liktų tik viena minutė?”

 

Per savo gyvenimą, mes turime galimybę išgydyti savo santykius su savo žemiškais tėvais ir mūsų Dangiškais tėvais atpažįstant tai ką veidrodis mums stengiasi parodyti, tai ką turime paleisti.

 

“Abi pozityvių ir negatyvių savybių pusės mūsų žemiškų tėvų atspindi kaip mes suvokiame mūsų Dangiškus Tėvus.”

 

ŠEŠTAS ESSENE VEIDRODIS

Šis veidrodis buvo pavadintas “tamsia sielos naktimi”, Essenes’ų, tačiau tai nėra taip bauginančiai kaip skamba. Šiuo veidrodžiu mums yra primenama, jog gyvenimas ir gamta turi polinkį į balansą. Tik labai įgudęs meistras gali sutrikdyti balansą mūsų gyvenimuose. Šis veidrodis siūlo mums galimybę paleisti viską ką laikėme brangiu mūsų gyvenimuose, pamatyti save nuogus tuštumoje, ir atrasti savo jėgą ir galią sugrįžti iš bedugnės pilnatviški ir nesužeisti. Tada mes matome save visiškai kitoje šviesoje ir atpažįstame savo aukščiausius sugebėjimus ir meistrystę.

Didžiausi iššūkiai ir sunkumai pasirodo mūsų gyvenimuose tik tada kai mes įsisaviname kiekvieną reikalingą įrankį/įgūdį reikalingą įveikti sunkumus su malone ir lengvumu. Mes niekada neatsidursime situacijose, kurios reikalautų to ko nesugebame. Žvelgiant į šią perspektyvą, mūsų didžiausios kovos suteikia mums galimybę pademonstruoti mūsų dabartinį pasiruošimą ir meistrystę, o ne kaip išbandymą, kurį reikėtų išlaikyti. Per šį veidrodį, mes galime matyti save visiškai nuogus kokie esame be emocinės iškrovos aplink tas paradigmas, kuriomis apsupome save galvodami, kad tai mus saugo. Per šį veidrodį, mes turime galimybę pamatyti save kaip meistrus, kokie iš tiesų esame, ir apsiprasti bei pasitikėti gyvenimišku procesu ir pasitikęti savimi.


 

Kai išgysi nuo kiekvieno prisiminimo (vieno prisiminimo) išgysi nuo šių 3 Universalių baimių:

  1. Baimės, jog esi nepakankamas.
  2. Baimės pasitikėti ir atsiduoti.
  3. Baimės būti paliktam ir atsikirtam.

 

SEPTINTAS ESSENE VEIDRODIS

Šis veidrodis kviečia mus priimti tokį faktą, nežiūrint į galutinį rezultatą, jog, kiekviena gyvenimiška patirtis yra tobula savo natūra – leidžiant sau suprasti, jog tobulumą galime atrasti savo netobulumuose. Tai yra viena subtiliausių ir sudėtingiausių veidrodžių stoti akis į akį ir priimti.

Nepaisant mūsų didžiausių siekių, kuriuos mums įteigė kiti, mums reikia pažvelgti į tai kaip stengiamės gyventi be lyginimosi su kitais, įteigtais standartais. Kur mes laikome save atsakingais ir kaip mes pamatuojame savo sėkmę? Šiuo veidrodžiu, galime priimti galimybę, jog su kiekvienu gyvenimo aspektu – mūsų materialūs, akademiniai, asmeniniai ir profesiniai pasiekimai yra tobuli tokie kokie yra. Mes pamatysime, jog per šį veidrodį, mes galime teisti savo pasiekimus kaip menkus ar išaukštintus palyginus su kažkuom ar kitais. Mūsų yra prašoma pasirinkti vertinti savo sėkmę TIK žiūrint į save.


Leisk tobulumui sužibėti tavo netobulume.

 

Kokius standartus sau išsikėlei, kurie kelia tau nepasitenkinimą ir nelaimingumą?

Kaip galiu nustatyti, kad man pavyko ar nepavyko kažkas gyvenime?

 

 

"The Essene’s primena mums, jog per gyvenimą pereisime per kiekvieną veidrodį. Kartais daug kartų, o kartais per kelis vienu metu. Mus skatina pažinti save per santykį su kitais. Kai šie santykiai susiderinę, mes tampame naudos ‘gavėjais’ per šį išgyjimą. Tai ta nauda, kurią nešiojamės su savimi per savo gyvenimą, kai einame tarp Dangiško ir Žemiško pasaulių." -Gregg Braden

Patiko straipsnis ar produktas? Pasidalinkite

KOMENTARAI

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

CBD ALIEJUS NEMIGAI

2022 balandžio12d.

Komentarų: 1

Jau šiandien kalbama, jog 8 iš 10 žmonių susiduria su nekokybišku miegu. Ar CBD gali padėti susitvarkyti su nemiga?

Endokanabinoidinė sistema (ECS) ir kanabidiolis (CBD) | Kanapių aliejus | Sveikata

2022 balandžio8d.

Komentarų: 19

„Atsipalaiduokite, valgykite, miegokite, pamirškite ir būkite saugūs“ (Di Marzo)

Kodėl taip man sunku mylėti save?

2022 balandžio1d.

Komentarų: 0

Tu gimei imperatoriumi, pasitenkinusiu savyje. Bet tavo tėvas nori, kad jį mylėtum, tavo mama nori, kad mylėtum ją. Visi aplinkui nori būti tavo meilės objektu.